Sistema morfoclimàtic periglaciar • Altres llengües