Sonata per a violí en sol menor (HWV 364a) • Altres llengües