Swift (llenguatge de programació) • Altres llengües