Teorema de representació de Riesz • Altres llengües