Teoria de la Continuïtat Paleolítica • Altres llengües