Termes anatòmics de localització • Altres llengües