Tiberi Semproni Llong (cònsol 193 aC) • Altres llengües