Tiberi Semproni Llong (cònsol 218 aC) • Altres llengües