Traducció assistida per ordinador • Altres llengües