Transcripció del sistema postal xinès • Altres llengües