Trebonia de provinciis consularibus • Altres llengües