Ualabi rupestre d'orelles curtes • Altres llengües