Vocal quasioberta anterior no arrodonida • Altres llengües