Vocal semioberta posterior no arrodonida • Altres llengües