Espira (electromagnetisme)

Una espira és un circuit elèctric tancat.

En el cas d'una espira circular, el mòdul del camp magnètic que es genera en el seu centre segueix l'equació 𝐵=(𝜇_0 𝐼)/2𝑟.