Estadística no paramètrica

branca de l'estadística que no es basa únicament en les famílies parametritzades de distribucions de probabilitat

L'estadística no paramètrica és una branca de l'estadística que estudia les proves i models estadístics la distribució subjacent dels quals no s'ajusta als anomenats criteris paramètrics. Llur distribució no pot ser definida a priori, puix són les dades observades les qui la determinen. La utilització d'aquests mètodes es fa recomanable quan no es pot assumir que les dades s'ajustin a una distribució normal o quan el nivell de mesura emprat no sigui, com a mínim, d'interval.

Les principals proves no paramètriques són les següents:

Vegeu tambéModifica