Procés estocàstic

objecte matemàtic definit generalment com una col·lecció de variables aleatòries
(S'ha redirigit des de: Estocàstic)

En estadística, i en concret en teoria de la probabilitat, un procés aleatori o procés estocàstic és un concepte matemàtic que serveix per caracteritzar una successió de variables aleatòries (estocàstiques) que evolucionen en funció d'una altra variable, generalment, el temps. Cadascuna de les variables aleatòries del procés té la seva pròpia funció de distribució de probabilitat i, entre elles, poden estar correlacionades o no. Cada variable o conjunt de variables sotmeses a influències o impactes aleatoris és un procés estocàstic.

L'índex borsari és un exemple de procés estocàstic de tipus no estacionari (per això no es pot predir)

ExemplesModifica

 • Els següents són exemples dins de l'ampli grup de les sèries temporals:
  • Senyals de telecomunicació
  • Senyals biomèdiques (electrocardiograma, encefalograma, etc.)
  • Senyals sísmiques
  • El nombre de taques solars any rere any
  • L'índex de la borsa segon a segon
  • L'evolució de la població d'un municipi any rere any
  • El temps d'espera en cua de cada un dels usuaris que van arribant a una finestreta
  • El clima és un gegantí cúmul de processos estocàstics interrelacionats (velocitat del vent, humitat de l'aire, etc.) que evolucionen en l'espai i en el temps.
  • Els processos estocàstics d'ordre més gran a més un, com el cas d'una sèrie de temps d'ordre 2 i una correlació de zero amb les altres observacions.

Definició matemàticaModifica

Un procés estocàstic es pot definir equivalentment de dues maneres diferents:

 • Com un conjunt de realitzacions temporals i un índex aleatori que selecciona una d'elles.
 • Com un conjunt de variables aleatòries   indexades per un índex  , atès que  , amb  .

  pot ser continu si és un interval (el nombre dels seus valors és il·limitat) o discret si és numerable (només pot assumir determinats valors).

Les variables aleatòries   prenen valors en un conjunt que s'anomena espai probabilístic.

Sigui   un espai probabilístic.

En una mostra de mida   s'observa un succés compost   format per successos elementals  :

 , de manera que  .

El succés compost és un subconjunt contingut en l'espai mostral i és una àlgebra de Boole  . A cada succés   li correspon un valor d'una variable aleatòria  , de manera que   és funció de  :

 

El domini d'aquesta funció és a dir el camp de variabilitat del succés elemental, és l'espai mostral, i la seva recorregut, o sigui el de la variable aleatòria, és el camp dels nombres reals. Es diu procés aleatori al valor en   d'un element  , on per a tot   és una variable aleatòria del valor en  .

Si s'observa el succés   en un moment   de temps:

 .

  defineix així un procés estocàstic.[1]

Si   és unafiltració,[2] s'anomena procés aleatori adaptat, al valor en  , d'un element  , on   és una variable aleatòria  -mesurable del valor en  . La funció   es diu la trajectòria associada al succés  .

Casos especialsModifica

 • Procés estacionari: Un procés és estacionari en sentit estricte si la funció de distribució conjunta de qualsevol subconjunt de variables és constant respecte a un desplaçament en el temps. Es diu que un procés és estacionari en sentit ampli (o dèbilment estacionari) quan es verifica que:
 1. La mitjana teòrica és independent del temps, i
 2. Les autocovariances d'ordres només venen afectades pel lapse de temps transcorregut entre els dos períodes i no depenen del temps.

ReferènciesModifica

 1. Dagum, Camilo i Estela M. Bee d'Dagum (1971)Introducció a l'Econometria: 79-83. Mèxic: Siglo XXI editores, setè edició, 1980.
 2. Es diu "filtració" a una successió (B (t), t ? T) de sub-s-àlgebres tal que B (t) està inclosa en B (r) si r <t.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Procés estocàstic