Extensió sanguínia

Una extensió sanguínia o frotis sanguini és una mostra de sang recoberta parcialment sobre un portaobjectes, de tal manera que les cèl·lules es disposen formant una sola capa d'elles.

Extensió sanguínia, tinció de Giemsa

Part d'una extensióModifica

CapModifica

És la zona inicial de l'extensió i la més gruixuda, en ella es troben en major proporció de limfòcits i les hematies formen aglomerats (piles de monedes).

CosModifica

És la zona intermèdia de l'extensió i el seu gruix és l'apropiat. Es troba una proporció adequada entre els diferents tipus de leucòcits.

CuaModifica

És la zona final de l'extensió i sol tenir un aspecte arrodonit. És la regió més fina i on es troba una proporció més gran de leucòcits grans.

UtilitatModifica

El seu estudi és essencial per l'anàlisi morfològic de les hematies i per la realització del recompte diferencial limfocitari. És imprescindible per la distinció d'una autèntica trombopènia a una psedotrombopènia produïda per agregats plaquetaris. A més a més, és útil per la comprovació de les alarmes que proporcionen les autoanalitzadors hematològics.