Fons de Població de les Nacions Unides

Agència de Nacions Unides

Una mica d'informació bàsicaModifica

Organisme del Fons de Població de les Nacions Unides, va ser constituït el 1969 en el si de l'Organització de les Nacions Unides, amb l’objectiu de promoure la prestació directa d’ajuda financera i tècnica als països en desenvolupament que ho sol·licitin per a dur a terme polítiques demogràfiques.

Es nodreix, principalment, de les contribucions voluntàries dels països membres de les Nacions Unides. El 1990 les donacions ascendiren a 212 milions de dòlars i el nombre de països donants fou de 106. En aquesta data, l’Estat espanyol contribuí amb un total de 317.466 dòlars, mentre que el país amb una major aportació fou el Japó amb 40.830.000 de dòlars. D’altra banda, l’organisme cerca altres vies d’ingressos, com ara projectes i programes multilaterals amb altres organismes. Els ingressos que rep es canalitzen, majoritàriament, en ajudes a una sèrie de països que es consideren prioritaris segons uns criteris bàsics que són reconsiderats anualment. El 1990 hom comptabilitzà un total de 56 països amb necessitat prioritària d’ajuda, 31 dels quals es trobaven a l’Àfrica, 16 a l’Àsia i l’àrea del Pacífic, 3 a l’Amèrica del Sud i el Carib i 6 pertanyien als països àrabs. Aquests països reberen una ajuda total de 114 milions de dòlars. El Fons de Població, dirigit per Nafis Sadik, promogué el 1989 el Fòrum Internacional sobre Població i Desenvolupament al segle XXI, que tingué lloc a Amsterdam i és un organisme que col·labora en projectes paral·lels amb altres entitats (OMS, Banc Mundial, UNICEF, PNUD, etc.). Al juny del 1990, el secretari general de les Nacions Unides nomenà Nafis Sadik com a secretària general de la Conferència Internacional sobre Població que tingué lloc al Caire, l’any 1994. La conferència significà un punt d’inflexió en el tractament de la temàtica sobre població i fou especialment sensible amb el tema de la dona. El 8 de desembre de 1997 l’Assemblea General de les Nacions Unides adoptà una resolució en la qual preveia la celebració d’una sessió especial sobre la valoració, cinc anys després, de la Conferència Internacional sobre Població. La sessió fou coneguda com a ICPD+5 i se celebrà entre el 30 de juny i el 2 de juliol de 1999 a la seu central de les Nacions Unides, a Nova York. La Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament+5 serví per a valorar la implementació del Programa d’Acció de la Conferència del Caire, identificà prioritats per al futur i demanà una implicació més gran dels governs per a assolir els objectius de la conferència. El 22 de setembre de 2000 el Fons presentà el document Global Strategy for Reproductive Health Comodity Security (RHCS) en resposta a la crisi generada en l’accés a la salut reproductiva en països en via de desenvolupament. El FNUAP publica anualment l’informe sobre l'estat de la població mundial i altres articles relacionats amb temes d’abast demogràfic.