Fons de comerç

El fons de Comerç és un concepte comptable que designa a l'excés de valor material d'una empresa quan és venuda, i que generalment ve donat per allò que dona rendiments a l'empresa però que no és pas material (clients, patents, marques).

És un valor immaterial que es dona quan a l'empresa es generen beneficis superiors als habituals en el sector econòmic. Hom també la defineix com el valor actual dels superbeneficis (allò que ultrapassa d'un benefici normal) que genera l'empresa.

El fons de comerç en comptabilitatModifica

El Pla General de Comptabilitat considera el fons de comerç com un immobilitzat intangible, forma part de l'actiu de l'empresa i s'amortitza* (a un termini de 10 anys) i sempre que el fons de comerç sigui positiu, al considerar que té una vida limitada, segons el Reial Decret 602/2016 del 17 de desembre del 2016.

Amortització: (680) a (2804)

Cte Fons de comerç (204)

El fons de comerç en economiaModifica

Quan hom compra una empresa, el fons de comerç és finalment el resultat de l'acord entre el comprador i venedor, però en economia hi ha dos mètodes per a calcular-lo: l'anomenat mètode indirecte o mètode alemany i l'anomenat mètode directe o mètode anglosaxó.

El mètode alemanyModifica

En aquest mètode el fons de comerç es calcula mitjançant la diferència entre el valor de l'empresa en funcionament i el valor de la seva part tangible.

Fons de comerç = Valor de rendiment - Valor substancial

El mètode anglosaxóModifica

En aquest mètode el fons de comerç es calcula trobant el valor actual de la diferència entre les rendes generades per l'empresa i aquelles que podem considerar normals.

Fons de comerç = (rendibilitat dels fons propis de l'empresa - rendibilitat normal dels fons propis del sector) x Valor substancial x Valor actual d'una renda unitària durant N anys a la taxa de descompte k')

El fons de comerç en comercialModifica

El fons de comerç és la informació, dades i coneixement que una empresa té sobre la seva base de clients. El fons de comerç no és una simple base de dades de contactes, la gestió i activitat comercial que es realitza amb cadascun dels diferents clients, constitueixen, en conjunt, el Fons de comerç d'una empresa, convertint-se així en un valuós bé intangible per a una empresa.

Enllaços externsModifica