Fons de garantia salarial

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme públic que depèn del Ministeri de Treball i Afers Socials d'Espanya que té com a funció garantir als treballadors la percepció dels salaris, en cas d'insolvència, suspensió de pagaments, fallida o concurs de creditors de l'empresa i amb caràcter subsidiari. Es va crear a la dècada de 1970 i està regulat pel que disposa l'article 33 de l'Estatut dels treballadors.

Infotaula d'organitzacióFons de garantia salarial
Dades
Tipusorganisme autònom modifica
Història
Creació8 abril 1976 modifica
Governança corporativa
Seu 

Lloc webmitramiss.gob.es… modifica

Situacions en les que intervé FOGASAModifica

- Fogasa s’encarrega de pagar els salaris deguts i reconeguts als treballadors en una quantia no superior a la quantitat que resulti de multiplicar el doble de l’SMI diària amb prorrateig de pagues extraordinàries, pel nombre de dies pendents de pagament, amb un màxim de 120 dies. [*aquest organisme es finança amb les quotes que mensualment abonen els empresaris (0,20% de la base de contingències professionals de cada treballador)]

Si són indemnitzacions reconegudes: (màxim 1 any)

30 dies per any; Acomiadament disciplinari, improcedent (El doble de l’SMI +1/6).

30dies per any; Extinció per voluntat del treballador amb causa justa (El doble de l’SMI +1/6).

20 dies per any; Acomiadament col·lectiu i objectiu (El doble de l’SMI +1/6).

12 dies per any; Final del temps convingut (excepte en interinitat i formació) (El doble de l’SMI +1/6).

- Pagament directe d’indemnitzacions pel Fogasa (no és necessària la declaració d’insolvència o el concurs de l’empresa) Empreses de menys de 25 treballadors: Quan els contractes indefinits s’extingeixin per causes objectives o acomiadament col·lectiu, el Fogasa rescabalarà l’empresa amb 8 dies d’indemnització abonada al treballador. Expedients de regulació d’ocupació (ERO): Quan l’autoritat laboral, constant l’existència de força major, acordi que tota la indemnització o una part sigui satisfeta directament pel Fogasa, sense perjudici del dret d’aquest últim a rescabalar-se de l’empresa.

<<referències: Sèrie Evoluciona, Formació i Orientació Laboral,editorial MACMILLAN Professional>>