Fossa (anatomia)

concepte anatòmic

Una fossa és, en general, una depressió o un forat d'un os, encara que també es troba a altres parts del cos.

Alguns exemples de fossa són: