Fototròfia

La fototròfia (del grec: photo = 'llum', auto = 'si mateix', troph = 'nutrient') és el mecanisme biològic que utilitzen alguns éssers vius per a produir els seus propis nutrients a partir de l'energia de la llum solar i que, per tant, efectuen un procés de fotosíntesi.[1] Els organismes que l'utilitzen reben el nom de fotòtrofs o fotoautòtrofs, i utilitzen l'energia de la llum solar per a fixar el diòxid de carboni (CO2) que, combinat amb l'aigua, dona lloc a fosfogliceraldehids i oxigen. Aquestes molècules s'utilitzen per a sintetitzar diverses molècules orgàniques com ara la glucosa, que són emprades en processos cel·lulars més complexos com ho són la biosíntesi i la respiració cel·lular.[2]

Fotòtrofs terrestres i aquàtics: plantes que creixen en un tronc caigut sobre aigua rica en algues

Mecanisme bioquímicModifica

En plantes i bacteris, els donadors d'electrons són sovint compostos inorgànics (per exemple, H2O, H2 i H2S). Els bacteris fotòtrofs contenen un pigment anomenat bactericlorofil·la, que absorbeix la llum. A més, utilitzen hidrogen o compostos reduïts de sofre, constituint el que rep el nom de fotolitòtrofs.[cal citació] Alguns bacteris fotòtrofs creixen a la llum amb substrats com ara els succinats i els acetats. En aquestes condicions, quan la font utilitzada en les reaccions de reducció és un substrat orgànic es tracta de fotoorganòtrofs.[cal citació] Quan la font principal és un substrat orgànic i no CO2, els organismes són heteròtrofs.[2] Un producte d'aquest procés és el midó, que és una forma d'emmagatzemament o reserva del carboni, que pot ser utilitzat quan les condicions de llum són massa pobres per satisfer les necessitats immediates de l'organisme.

Organismes fotòtrofsModifica

En els ambients terrestres, les plantes són els principals organismes fototròpics, mentre que en els ambients aquàtics s'inclouen una varietat d'organismes fototròfics com algues, protists, bacteris i cianobacteris. La fotosíntesi produeix sucres i, al seu torn, els emmagatzema en forma de midó. Aquesta reserva pot ser usada quan el nivell de llum és molt baix perquè l'organisme pugui satisfer les demandes immediates de producció de matèria orgànica. Es diu autòtrof fotolitotròfic un organisme que usa l'energia lluminosa més una font inorgànica d'electrons (com ara l'aigua, hidrogen, sulfur d'hidrogen i diòxid de carboni). En els ambients aquàtics, es diu zona fototròfica aquella on penetra la llum i que, per tant, permet el procés de fotosíntesi.[cal citació]

ReferènciesModifica

BibliografiaModifica

  • Aguilella Palasi, Antoni; Puche Pinazo, Felisa. Diccionari de botànica (en català). Universitat de València, 2004 (Educació. Sèrie Materials). ISBN 9788437086392. 
  • Ivanov, Volodymyr. Environmental Microbiology for Engineers (en anglès). CRC Press, 2015. ISBN 9781498702140.