Funció de probabilitat

Per a altres significats, vegeu «mesura de probabilitat».

En teoria de la probabilitat, una funció de probabilitat (també anomenada funció de massa de probabilitat) d'una variable aleatòria discreta és una funció que associa a cada valor possible de la variable la probabilitat que aquesta ho assumeixi.

En concret, considerem una variable aleatòria discreta que prengui els valors , on . La funció de probabilitat de és la funció definida per

Tenim que

Aquesta funció determina totes les probabilitats relacionades amb :


Cal advertir que el concepte de funció de probabilitat només té sentit per a variables aleatòries discretes, és a dir, que prenen un nombre finit o numerable de valors. Per a variables aleatòries contínues el concepte anàleg és el de funció de densitat.

Vegeu tambéModifica