Gàl·lia Transpadana

Gàl·lia Transpadana fou una antiga regió d'Itàlia compresa dins la més general de Gàl·lia Cisalpina, on habitaven els ínsubres i els cenomans, situada al nord del riu Padus (Po). Tenia al sud la Gàl·lia Cispadana.