Geofísica

ciència que s'encarrega de l'estudi de la Terra des del punt de vista de la física

La geofísica és la ciència que s'encarrega de l'estudi de la Terra des del punt de vista de la física. El seu objecte d'estudi abasta tots els fenòmens relacionats amb l'estructura, condicions físiques i història evolutiva de la Terra. En ser una disciplina experimental, utilitza per al seu estudi mètodes quantitatius físics com la física de reflexió i refracció d'ones mecàniques, i una sèrie de mètodes basats en la mesura de la gravetat, de camps electromagnètics, magnètics o elèctrics i de fenòmens radioactius. En alguns casos aquests mètodes aprofiten camps o fenòmens naturals (gravetat, magnetisme terrestre, marees, terratrèmols, tsunamis, etc.) I en altres són induïts per l'home (camps elèctrics i fenòmens sísmics).

Dins de la geofísica es distingeixen dos grans branques: La geofísica interna i la geofísica externa.

La geofísica interna analitza la superfície i l'interior de la Terra i les principals qüestions que estudia són:

* Gravimetria, estudia el camp gravitatori terrestre i la forma de la Terra.
* Sismologia, estudia els terratrèmols i la propagació de les ones elàstiques (sísmiques) que es generen a l'interior de la Terra. La interpretació dels sismogrames que es registren al pas de les ones sísmiques permeten estudiar l'interior de la Terra.
* Geomagnetisme, estudia el camp magnètic terrestre, tant l'intern generat per la mateixa Terra com l'extern, induït per la Terra i pel vent solar en la ionosfera.
* Oceanografia i Oceanologia, estudien els oceans.
* Paleomagnetisme, s'ocupa de l'estudi del camp magnètic terrestre en èpoques anteriors del planeta.
* Geotermometria, estudia processos relacionats amb la propagació dels fluxos de calor a l'interior de la terra, particularment els relacionats amb desintegracions radioactives i vulcanisme (vulcanologia).
* Geodinàmica, la interacció d'estrès i força a la Terra que causen moviment del mantell i de la litosfera.
* Prospecció geofísica, fa servir mètodes quantitatius per a la localització de recursos naturals com petroli, aigua, jaciments de minerals, coves, etc o artificials com jaciments arqueològics.
* Enginyeria geofísica o geotècnia, fa servir mètodes quantitatius de prospecció per a la ubicació de jaciments de minerals i hidrocarburs, així com per a les obres públiques i construcció en general.
* Tectònica (processos geològics de l'escorça terrestre)
* Tectonofísica, estudia els processos geològics en la Terra.

La geofísica externa Ciències atmosfèriques que estudien les propietats físiques de l'entorn terrestre, que inclouen:

* Estudi de la ionosfera i magnetosfera.
* Relacions Sol-Terra.

Vegeu tambéModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Geofísica