Glotònim

Un glotònim és la paraula que s'usa per a referir-se a una llengua. Els noms reconeguts de llengües estan recollits a la Llista de codis ISO 639-3, però hi ha diverses polèmiques obertes entorn dels glotònims.

  • Quan hi ha més d'un nom per al mateix idioma, com el valencià i el català.
  • Quan la distinció entre llengua i dialecte no és clara.
  • Quan es tracta d'una llengua de transició, un pidgin o un idioma encara no consolidat.