Gramàtica japonesa

Gramàtica japonesa (日本語文法) en japonès.

El japonès és una llengua d'estructura aglutinant que combina diversos elements lingüístics en paraules simples. Cadascun d'aquests elements té una significació fixa i apta per existir separadament. Tipològicament la seva característica més destacada és la creació de temes: el japonès té temes destacats (tot i que és possible que els temes i els subjectes siguin diferents). Gramaticalment, les oracions japoneses s'ordenen en SOV (subjecte, objecte i verb), amb verbs sempre col·locats al final de la frase, tret d'alguns casos retòrics i usos en el llenguatge poètic. L'ordre modificador-nucli és mantingut entre tots els components: el modificador o clàusula relativa precedeix el substantiu modificat, l'adverbi precedeix el verb modificat, el genitiu nominal precedeix el nominatiu possessiu, i així successivament. D'aquesta manera el japonès té una arrel forta, per contrastar, per exemple, amb les llengües romàniques, com per exemple el català, que té arrels fortes; o amb les llengües germàniques, com l'anglès, que tenen arrels febles.

Classificacions textualsModifica

La paraula 文法 (bunpō) està composta de dos caràcters (文 bun), que està compost al voltant de la frase 文節 (bunsetsu), que tenen petits components coherents. Així com el xinès i el coreà clàssic, l'escriptura japonesa no s'escriu deixant espais entre paraules, la seva natura és aglutinant. A més, tenen un concepte molt diferent de les paraules en català. Les divisions de paraules estan formades per arrels semàntiques i un coneixement de l'estructura de la frase. La frase té un únic significat, seguit d'una corda de sufixos, verbs auxiliars i partícules que modifiquen el seu significat i designen el seu paper gramatical. En el següent exemple, bunsetsu està indicat per l'excepció vertical:

太陽が|東の|空に|昇る。
taiyō ga | higashi no | sora ni | noboru
Sol SUBJECTE | est POSSESSIU | celLOCATIU | sortirVERB
El sol surt al cel de l'est.

Classificació de paraulesModifica

L'estructura dels articles reflecteixen la següent classificació de paraules. Compostes de dues categories àmplies: paraules independents (自立語 jiritsugo), prenent un significat intern; i paraules auxiliars (付属語 fuzokugo), que tenen modificadors del significat.

Les paraules independents es divideixen en conjugables (形容詞 keiyōshi) i en adjectius de tipus -na (形容動詞 keiyōdōshi); i en no conjugables (非活用語 hikatsuyōgo o 無活用語 mukatsuyōgo), que contenen classes de substantius: pronoms (代名詞 daimeishi), adverbis (副詞 fukushi), conjuncions (接続詞 setsuzokushi), interjeccions (感動詞 kandōshi) i prenominals (連体詞 rentaishi).

Les paraules auxiliars també es divideixen en no conjugables, que contenen partícules gramaticals (助詞 joshi) i paraules comptables (助数詞 josūshi), i una classe constant conjugable de verbs auxiliars (助動詞 jodōshi). No hi ha un ampli acord entre els lingüistes quant a la traducció en català dels termes anteriors.

SubstantiusModifica

formes respectuoses del substantiu
Significat Simple Formal
Arròs meshi ご飯 go-han
Diners kane お金 o-kane
Cos karada お体 o-karada
御身 onmi
Paraula (s) 言葉 kotoba お言葉 o-kotoba
mikotonori

Segons el seu origen etimològic, els substantius japonesos es poden dividir en tres grups, que també determina l'alfabet amb què s'escriu la paraula:

  1. 和語 (Wago): és d'origen japonès. S'escriuen amb un sol kanji o en hiragana.
  2. 漢語 (Kango): és d'origen xinès. S'escriuen únicament amb ideogrames kanji.
  3. 外来語 (Gairaigo): paraules d'origen estranger. S'escriuen en katagana.

El japonès no té ni gènere gramatical, ni nombre ni articles (tot i que el demostratiu その 'sono' és traduït sovint com "el"). D'aquesta manera, els especialistes estan d'acord que els substantius japonesos no són inflexibles: 猫 (neko) pot ser traduït com: gat, gats, un gat, uns gats, el gat... depenent del context. Els substantius adopten prefixos respectuosos (que no han estat considerats com inflexions): o- per a substantius natius, i go- per a substantius sino-japonesos. Alguns exemples s'indiquen en la següent taula. En alguns casos hi ha supletisme, com amb el primer dels exemples donats més endavant, "arròs".

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gramàtica japonesa