Hebudes és el nom que els romans donaren a les illes Hèbrides, a la costa occidental d'Escòcia. Plini el Vell esmenta les Acmodae i les Hebudes, que volia dir illes de l'oest i illes de l'est.

Vegeu: Hèbrides.