La norma ISO 3166-2 és la segona part de l'estàndard de l'ISO 3166. És un sistema de codis de país creat per a xifrar els noms de subdivisions dels països (entitats territorials), així com les àrees dependents. El propòsit de l'estàndard és establir una sèrie mundial d'abreviatures curtes per als llocs per al seu ús en etiquetes de paquets, envasos i altres objectes similars. Un codi alfanumèric curt pot servir per a indicar clarament una localització d'una forma més convenient i menys més ambigua que el topònim complet.

Mida Alfa Numèric Alfa-numèric
Constant
1 caràcter
Lliure:
Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar:

AR, BO, CR, EC, FJ, GM, KI, KM, LS, LU, MG, NE, RW, SL, ST, TG, TM, VE

GA, IS, AT PA
Constant
2 caràcters
Lliure: CH, US
Parcialment lliure: AL, ID
ISO - Copyright:
Sense classificar:

AE, AM, AU, BI, BJ, BN, BR, BS, BW, BY, CA, CD, CF, CL, CM, CV, CZ, DE, DJ, ER, ET, FI, GE, GH, GN, GT, GW, GY, HN, HT, HU, IN, IT, IQ, JO, KW, LA, LB, LR, LT, LV, LY, MD, MU, MW, NA, NG, NI, NL, NP, OM, PK, PL, QA, SB, SH, SK, SN, SO, SR, SV, SY, SZ, TJ, TL, UY, UZ, WS, YE, YU, ZA, ZW

Lliure:
Parcialment lliure: TN


ISO - Copyright:
Sense classificar: BD, BG, BH, CI, CN, CU, CY, DO, DZ, EE, GR, HR, IR, JM, JP, KR, LK, MM, MY, NO, PT, SA, SD, TR, TZ, UA, UM, VN, ZM

Lliure: FR

Sense classificar: BT

Constant
3 caràcters
Lliure:


Parcialment lliure: KP
ISO - Copyright: MA
Sense classificar: AO, AF, BA, BE, BF, CS, FM, GB, KZ, MD, MH, MX, NZ, PE, PG, PH, TT, TW

Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar: DK, KE, SI, UG, VU

 
Barrejat
1,2 caràcters
Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar: no system?: ES, GQ, IE, IL
1 per a regions, 2 per a capitals: KG
1 per a cabdals, 2 per a departments: RO
1 com regla general, 2 per a excepcions SE

Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar: KH

Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar: TH

Barrejat
2,3 caràcters
Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright: CO
Sense classificar: ?:BZ, EG, TD
2 per a repúbliques, 3 per a ciutats, regions, districtes: RU
2 per a ciutats, 3 per a divisions subregionals: AZ
2 per a Capitals, 3 altres: ??

  MR, MV
Barrejat
1,3 caràcters
Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar: MZ

Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar: MN

Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar: ML

Barrejat
1,2,3 caràcters
    Lliure:


Parcialment lliure:
ISO - Copyright:
Sense classificar:CG, PY