Insolvència

La insolvència és una situació jurídica en la qual es troba un persona física o empresa quan no pot fer front al pagament dels seus deutes.

Aquesta situació es produeix quan l'actiu circulant és inferior al passiu exigible. La insolvència també es diu fallida o fallida.