Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) és una entitat de dret públic, empresa pública de la Generalitat Valenciana, que té com a finalitats la gestió de la política industrial de la Generalitat Valenciana i suport a les empreses, en matèria d'innovació, empreniment, internacionalització i captació d'inversió, finançament del sector privat, com també la promoció d'enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, els vehicles i les empreses i el foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables, com també la gestió de la política energètica de la Generalitat Valenciana.

Infotaula d'organitzacióInstitut Valencià de Competitivitat Empresarial

Lloc webivace.es Modifica el valor a Wikidata

Competències modifica

Les competències de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial són:[1]

 • Promoure i estimular la competitivitat empresarial, el desenrotllament sostenible i l'adaptació de les empreses de la Comunitat Valenciana a les exigències del mercat, facilitant la realització d'actuacions d'R+D+I empresarial.
 • Potenciar la reorganització, la reconversió i la modernització de les xicotetes i mitjanes empreses, com també impulsar la creació i la implantació, prestant particular atenció al desenrotllament tecnològic, la innovació, la internacionalització i la comercialització.
 • Fomentar i recolzar les actuacions conjuntes de cooperació, concentració o fusió, entre les petites i mitjanes empreses que propicien una millora en la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana.
 • Promoure, fomentar i prestar els servicis que contribuïsquen a la competitivitat de la petita i mitjana empresa de la Comunitat Valenciana, com també la seua internacionalització.
 • Promocionar i vetlar per la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials i la metrologia, promovent la col·laboració administrativa.
 • Executar l'ordenació i la planificació energètica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les directrius generals del Consell, en coordinació amb les distintes administracions i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea.
 • Atraure, promocionar i mantindre la inversió, tant nacional com estrangera, en la Comunitat Valenciana.
 • Concedir préstecs i avals, caucions i garanties de qualsevol naturalesa per al finançament de projectes d'inversió i activitat ordinària, dins del sector privat, de conformitat i amb els límits prevists en les lleis de pressupostos de la Generalitat
 • Promoure nous instruments de finançament del sector privat.
 • Disseny, coordinació, direcció i supervisió dels plans de suport al sector privat en col·laboració amb els òrgans de l'administració europea, central i autonòmica, sense perjuí de les competències atribuïdes en esta matèria a la Direcció General de Projectes i Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.
 • Col·laborar, participar i representar en òrgans d'administració en societats que faciliten finançament a empreses privades.

Referències modifica

 1. Apartat segon de la disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 1989, modificat per l'article 170 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat