Internacionalisme

L'internacionalisme és un moviment polític que advoca per una major cooperació política i econòmica entre les nacions per al benefici mutu.

Estrella internacionalista

Els partidaris d'aquest moviment, com per exemple els seguidors del Moviment Federalista Mundial, afirmen que les nacions han de cooperar entre elles, perquè els seus interessos mutus a llarg termini són més valuosos que els seus interessos individuals a curt termini. L'internacionalisme s'oposa per naturalesa a l'ultranacionalisme i al xovinisme nacionalista, així com als moviments de globalització estrictament econòmics que neguen el valor de la cultura i les diferències entre les nacions. L'internacionalisme pressuposa el reconeixement de la resta de les nacions com iguals malgrat, i respectant, totes les seues diferències. El terme internacionalisme s'usa sovint de forma errònia com a sinònim de cosmopolitisme, terme este que és usat al seu torn pels seguidors de l'internacionalisme per a descriure l'abús d'aquesta cultura (veure anacionalisme).

El balanç entre l'esquerra i la dretaModifica

El socialisme va ser el primer moviment polític que va encunyar el terme internacionalisme i, certament, els ideals internacionalistes es basen de forma prominent en els principis del moviment socialista. Durant el segle xx, l'internacionalisme va deixar de ser un assumpte exclusivament integrat en l'àmbit del socialisme, tot i que encara rep la major part del seu suport per part de l'esquerra política. El mercat lliure globalitzat contemporani no es pot definir com a internacionalisme, ja que este promou únicament la integració econòmica, mentre que ignora els aspectes polítics i socials. D'altra banda, la globalització promou un sistema econòmic molt diferent del que es proposa pels internacionalistes (que advoquen per un terme mitjà entre una economia centralitzada mixta i una economia socialista, però en tot cas, molt allunyada de l'economia de lliure mercat capitalista). Des de l'esquerra política es parla d'una «globalització de la solidaritat», mentrestant els moviments moderns antiglobalització, internacionalistes en la seua naturalesa, avancen la noció d'«una altra globalització» (tal com assenyala el seu lema «Un altre món és possible»).

La sobirania de les nacions contra el balanç del poder supranacionalModifica

L'internacionalisme, en el sentit estricte de la paraula, es basa encara en l'existència de nacions sobiranes. Els seus objectius són:

  • Animar el multilateralisme (que el lideratge mundial no estiga acaparat per un sol país)
  • Crear interdependències formals i informals entre països, amb alguns poders limitats entregats a organitzacions internacionals controlades per estos països per la via de tractats intergovernamentals i institucions.

L'ideal de molts internacionalistes, que es consideren a si mateixos com «ciutadans del món», és fer un pas més en la globalització democràtica amb la creació d'un govern mundial. No obstant això, esta idea s'oposa i es veu frustrada per altres tendències internacionalistes, ja que estos creuen que qualsevol govern d'àmbit mundial seria massa poderós per a confiar en ell, o perquè dissentixen del camí pres per entitats supranacionals com les Nacions Unides o la Unió Europea i temen que un govern mundial puga seguir els passos d'estes institucions. Este tipus d'internacionalistes s'inclinen més a recolzar una «federació mundial», amb una major distribució del poder en els governs nacionals.

Altres usos del termeModifica

En un sentit menys estricte, l'internacionalisme és una paraula que descriu l'ímpetu i la motivació per la creació de totes maneres d'organització internacional. Els primers exemples d'esta concepció àmplia de l'internacionalisme es podrien considerar el canvi de les unitats de mesura feudals pel sistema mètric decimal, a Societat de Nacions i les Nacions Unides. En el terreny de la lingüística, un internacionalisme és una paraula o expressió que, originària d'un idioma, s'ha estés per la majoria (o la totalitat) de les llengües per exemple, les expressions OK, microscopi i Tokamak entre altres.

Vegeu tambéModifica

Enllaços externsModifica