Interruptor

Component elèctric que pot desconnectar un circuit elèctric

Un interruptor elèctric és un dispositiu que permet desviar o interrompre el curs d'un corrent elèctric. En el món modern els seus tipus i aplicacions són innombrables, des d'un simple interruptor que apaga o encén una bombeta, fins a un complicat selector de transferència automàtic de múltiples capes, controlat per ordinador.

En la seva expressió més senzilla, un interruptor consisteix en dos contactes de metall inoxidable i l'activador. Els contactes, normalment separats, s'uneixen mitjançant un activador per a permetre que el corrent circuli. L'activador és la part mòbil que en una de les seves posicions fa pressió sobre els contactes per a mantenir-los units.

Materials Modifica

 
Interruptor senzill, SPST.
 1. De la qualitat dels materials emprats per als contactes dependrà la vida útil de l'interruptor. Per a la majoria dels interruptors domèstics s'empra un aliatge de llautó (60% coure, 40% zinc). És molt resistent a la corrosió i és un conductor elèctric apropiat. L'alumini també és bon conductor i és molt resistent a la corrosió.
 2. Quan es requereixi una pèrdua mínima s'utilitza coure pur per la seva excel·lent conductivitat elèctrica. Sota condicions de condensació, el coure pot formar òxid de coure en la superfície, interrompent el contacte.
 3. Per a interruptors que requereixin la màxima fiabilitat, s'utilitzen contactes de coure però s'aplica un bany amb un metall més resistent a l'òxid com l'estany, aliatges d'estany/plom, níquel, or o plata. La plata és més ben conductor que el coure i a més, l'òxid de plata també condueix electricitat.

Classificació dels interruptors Modifica

 
Polsador SPST.

Activadors Modifica

El selector de tres passos pot estar configurat per tal que estiguin normalment oberts, i que en accionar-los es tanqui el circuit (el cas del timbre); o normalment tancats, i que en accionar-los s'obri el circuit.

Polsadors Modifica

També anomenats interruptors momentanis. Aquest tipus requereix que l'operador mantingui la pressió sobre l'actuant perquè els contactes estiguin units. Un exemple del seu ús el podem trobar en els timbres de les cases o pisos.

Quantitat de pols Modifica

 
Interruptor de doble pol.

Són la quantitat de circuits individuals que controla l'interruptor. Un exemple d'interruptor d'un sol pol és el que usem per a encendre un llum. N'hi ha de 2 o més pols. Per exemple, si volem encendre un motor de 220 volts i alhora un indicador lluminós de 12 volts necessitarem un interruptor de 2 pols, un pol per al circuit de 220 volts i un altre per al de 12 volts.

Quantitat de vies Modifica

És la quantitat de posicions que té un interruptor. Novament, l'exemple de l'interruptor d'una sola via és l'utilitzat per a encendre un llum: en una posició encén el llum mentre que en l'altra s'apaga.

 
Interruptor de doble via.

N'hi ha de 2 o més vies. Un exemple d'un interruptor de 3 vies és el que usaríem per a controlar un semàfor on s'encén una bombeta de cada color per a cada posició o via.

Combinacions Modifica

Es poden combinar les tres classes anteriors per a crear diferents tipus d'interruptors. El gràfic següent mostra un exemple d'un interruptor DPDT.

Interruptor de doble pol i doble via Modifica

Corrent i tensió elèctrica Modifica

Els interruptors estan dissenyats per a suportar un corrent màxim, que es mesura en amperes. També es dissenyen per a suportar una determinada tensió màxima, que es mesura en volts.

S'ha de seleccionar l'interruptor apropiat per a cada ús. Si no, s'està escurçant la seva vida útil o, en casos extrems, es corre el risc de destruir-lo.

 
Esquema d'un interruptor per a alt voltatge. Alguns poden treballar en línies de 800 kV.

Tipus d'interruptors elèctrics Modifica

 • L'interruptor magnetotèrmic o interruptor automàtic: incorpora dos tipus de protecció, actuant en cas de curtcircuit o de sobrecàrrega de corrent. S'utilitza comunament en els quadres elèctrics d'habitatges, comerços o indústries per a controlar i protegir cada circuit individualment. El seu ús es complementa amb el d'interruptors diferencials.
 • Interruptor diferencial: és un tipus de protecció elèctrica destinada a protegir a les persones de les derivacions o fugides de corrent causades per faltes d'aïllament. Es caracteritzen per posseir una alta sensibilitat (detecten diferències de corrent ordre dels dt.) i una ràpida operació.
 • Reed switch: és un interruptor encapsulat en un tub de vidre al buit que s'activa en trobar un camp magnètic.
 • Interruptor centrífug: s'activa o desactiva a determinada força centrífuga. S'usa com a protecció en els motors.
 • Interruptor de transferència: trasllada la càrrega d'un circuit a un altre en cas de fallada d'energia. Utilitzat tant en subestacions elèctriques com en indústries.
 • Interruptor DIP (de l'anglès ’’’dual in-line package’’): és un tipus usat en electrònica. Es refereix a una línia doble de contactes. Consisteix en una sèrie de múltiples micro interruptors units entre si.
 • Hall-effect switch: també usat en electrònica, és un comptador que permet llegir la quantitat de voltes per minut que està donant un imant permanent i lliurar polsos.
 • Interruptor inercial (o d'acceleració): mesura l'acceleració o desacceleració de l'eix de coordenades sobre el qual estigui muntat. Per exemple, els instal·lats per a disparar les bosses d'aire dels automòbils. En aquest cas, s'han d'instal·lar laterals i frontals per a activar les bosses d'aire laterals o frontals segons on l'automòbil rebi l'impacte.
 • Interruptor de membrana (o bombolla): generalment col·locats directament sobre un circuit imprès. S'usen en alguns controls remots, els panells de control de microones, etc.
 • Interruptor de flotador: usat per a detectar el nivell d'un fluid en un tanc.
 • Interruptor final de carrera: dispositius mecànics situats al final del recorregut o d'un element mòbil.
 • Sensor de flux: és un tipus d'interruptor format per un imant i un reed switch.
 • Interruptor de mercuri. Usat per a detectar la inclinació. Consisteix en una gota de mercuri dins d'un tub de vidre tancat hermèticament. En la posició correcta, el mercuri tanca dos contactes de metall.

Estàndards Modifica

Els interruptors per a instal·lacions domèstiques han de complir l'estàndard IEC/EN 60669.[1]

Exemples d'aplicació d'interruptors en el control de circuits d'enllumenat Modifica

 • Aquest és un exemple de connexió d'una bombeta controlada per dos interruptors-commutadors.Aquests interruptors han de ser del tipus SPDT, 1 pol 2 vies.
Apagat Encès
   
   
 • Si volguéssim controlar aquesta mateixa bombeta amb 3 interruptors hem d'agregar un DPDT (o més precisament DPCO) tal com s'observa en la següent taula.
Apagat Encès
   
   
   
   

Per a controlar la bombeta amb més interruptors, hem d'agregar més interruptors DPDT (4-way) entre els SPDT (3-way) dels extrems.

Referències Modifica

Vegeu també Modifica