L'irracionalisme és un moviment filosòfic del segle XX que afirmava la viabilitat d'usar altres mètodes per al coneixement fora de la raó. Va sorgir com a reacció al positivisme i al cientifisme, que considerava massa tancats. Per contra, valorava la intuïció com a mitjà de copsar les veritats profundes i l'art com la via per expressar-les.

L'irracionalisme s'inspirava en Hegel (per la concepció dialèctica i per tant canviant de la vida, a diferència de la immutabilitat amb què es presenten les lleis científiques) i Nietzsche (per l'afirmació de l'instint, la voluntat i el desig com a forces més poderoses que la raó).