Isomeria estructural

(S'ha redirigit des de: Isòmers estructurals)

Els isòmers estructurals són isòmers que es diferencien en la forma en què els seus àtoms estan interconnectats. Dit d'una altra manera, tot i tenir el mateix nombre i tipus d'àtoms, els isòmers estructurals difereixen en l'estructura molecular.

Per exemple, la vanil·lina i l'àcid mandèlic tenen la mateixa classe i el mateix nombre d'àtoms, és a dir, una fórmula molecular idèntica (C8H8O3), però les seves fórmules estructurals són totalment diferents i, per tant, les seves propietats també.

Tipus d'isomeriaModifica

Hi ha tres tipus d'isomeria estructural

Isomeria de cadena o esqueletModifica

Els isòmers d'aquest tipus difereixen en l'esquelet hidrocarbonat.

Un exemple d'isòmers de cadena són els tres isòmers del pentà: n-pentà, isopentà (2-metilbutà) i neopentà (2,3-dimetilpropà), tots tres amb la fórmula química C5H12.

Isomeria d'esquelet del pentà
     
n-pentà Isopentà Neopentà

Isomeria de posicióModifica

Els isòmers de posició tenen situats grups funcionals en diferents llocs de la cadena.

Un exemple simple d'aquest tipus d'isòmeria són l'1-pentanol, el 2-pentanol i el 3-pentanol.

Exemple d'isomeria de posició
     
1-Pentanol 2-Pentanol 3-Pentanol

Isomeria de grup funcionalModifica

Aquí, la diferent connectivitat dels àtoms, poden generar diferents grups funcionals en la cadena.

Un exemple és el ciclohexà i l'1-hexè, que tenen la mateixa fórmula molecular (C6H12), però mentre que el ciclohexà és un alcà cíclic o cicloalcà, l'1-hexà és un alquè.

Hi ha diversos exemples d'isomeria com la de ionització, coordinació, enllaç, geometria i òptica.