Isomerisme conformacional

La isomeria conformacional, o isomerisme conformacional, és una forma d'estereoisomerisme en la qual els isòmers presenten diferents conformacions i poden ser interconvertits exclusivament per rotacions sobre enllaços simples.[1] Aquests isòmers normalment s'anomenen com isòmers conformacionals o confórmers i, específicament, com rotàmers[2] quan difereixen per rotació sobre un enllaç simple. Els isòmers conformacionals es poden distingir respecte d'altres classes d'estereoisòmers pels quals la interconversió necessàriament implica trencament i reforma dels enllaços químics. La barrera rotacional o barrera de rotació és l'energia d'activació requerida per interconvertir els rotàmers.

Conformadors del butà, en projecció de Newman.

Tipus d'isomerisme conformacional

modifica

Inclouen:

  1. Conformació linear alcana i
  2. Conformació en anell
    • Conformació ciclohexana.
    • Conformació carbohidrat
  3. Atropisomerisme

Referències

modifica
  1. IUPAC definition of a conformer.
  2. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2a ed. ("The Gold Book") (1997). Versió corregida en línia:  (1996) "Rotamer" (en anglès).