Juz (administració)

antiga divisió administrativa de Mallorca

El mot àrab juz (de l'àrab جزء, juzʾ, lit. ‘part’; pl. ajzà, أجزاء, ajzāʾ) fou emprat per denominar les divisions administratives o districtes en què s'organitzava una cora. Als països àrabs de l'Orient pròxim els juz eren terres comunals i lliures d'impostos.

Els ajzà de Mallorca modifica

A l'Àndalus hi ha referències de la seva existència al s. X, però al s. XIII només són citats a Mallorca. Les seves característiques són discutides per la historiografia, que els hi pressuposa un caràcter comunal, administratiu, fiscal o militar o una combinació d'alguns d'ells. El més probable, però, és que en el moment de la conquesta de Mallorca ja haguessin perdut les seves característiques comunals i es tractés d'una denominació arcaica preservada pel conservadorisme lingüístic propi de les comunitats insulars. En tot cas, només es pot afirmar amb seguretat que eren unitats territorials rurals a la Mayurqa islàmica.

Des del punt de vista de la toponímia, els ajzà, majoritàriament, adopten el nom d'una alqueria important del territori, detall que els diferencia dels districtes andalusins peninsulars en els quals el nom acostuma a correspondre al d'un hisn (castell) que articula el territori.

També el nombre d'ajzà és objecte de discussió; per una part el Llibre dels fets esmenta quinze partides, mentre que el còdex aràbic-llatí del Llibre del Repartiment, en coherència amb la resta de manuscrits llatins i catalans, n'esmenta dotze:

Fora d'aquests territoris el repartiment designa Madina Mayurqa, que correspondria al districte urbà de la ciutat de Mallorca envoltat de muralles, i tal vegada la zona d'horta pròxima, i al-Buhayra (l'Albufera de Mallorca), que no queda clar si ja estava exclosa dels districtes en època musulmana o si ho fou durant el procés del repartiment per mor del seu tractament especial en favor de diferents magnats, en aquest cas formaria part d'Inkan, Bullansa i Muruh.

Bibliografia modifica

  • Rosselló Bordoy, Guillem. Mallorca musulmana. Palma: UIB, 2007. 
  • Kirchner, Helena. La construcció de l'espai pagès a Mayurqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1997. ISBN 8476323042.