Les declinacions llatines (de la 1 a la 5) nivell bàsic

El llatí és una llengua múltiple, amb una gran varietat de declinacions les quals corresponen a l'anunciat d'una paraula, a través de les quals podem atribuir-ne el cas.

La primera declinació és la següent:

1 (F)
Cas Singular Plural
Nominatiu -a -ae
Vocatiu -a -ae
Acusatiu -am -as
Genitiu -ae -arum
Datiu -ae -is
Ablatiu -a -is

Exemple; Rosa -ae. Tabula -ae. Amphora, -ae. Anaphora -ae. Anaticula , -ae

La segona declinació parteix de múltiples anunciats, es caracteritza sobretot per els gèneres masculins (-us, -er i -ir i neutre -um)

2(M) en -us

Cas Singular Plural
Nominatiu -us -i
Vocatiu -e -i
Acusatiu -um -os
Genitiu -i -orum
Datiu -o -is
Ablatiu -o -is

2(N) en -um

Cas Singular Plural
Nominatiu -um -a
Vocatiu -um -a
Acusatiu -um -a
Genitiu -i -orum
Datiu -o -is
Ablatiu -o -is

Exemples: imperatum -i. plaustrum -i. platanus -i

La tercera declinació presenta dues classificacions; la vocàlica i la consonàntica. En la consonàntica trobem mots tant de gènere masculí i femení com del neutre. I en la vocàlica també.

La 3C f i m és la següent:

Cas Singular Plural
Nominatiu -(lliure) -es
Vocatiu -(lliure) -es
Acusatiu -em -es
Genitiu -is -um
Datiu -i -ibus
Ablatiu -e -ibus

La 3C n és la següent:

Cas Singular Plural
Nominatiu - (lliure) -a
Vocatiu -(lliure) -a
Acusatiu -(lliure) -a
Genitiu -is -um
Datiu -i -ibus
Ablatiu -e -ibus

La tercera declinació silàbica temes en -i

3S m i f

Cas Singular Plural
Nominatiu -(lliure) -es
Vocatiu -(lliure) -es
Acusatiu -em -es
Genitiu -is -ium
Datiu -i -ibus
Ablatiu -e -ibus

3S n

Cas Singular Plural
Nominatiu -(lliure) -ia
Vocatiu -(lliure) -ia
Acusatiu -(lliure) -ia
Genitiu -is -ium
Datiu -i -ibus
Ablatiu -i -ibus

La quarta declinació presenta mots femenins, masculins i neutres.

4 f i m

Cas Singular Plural
Nominatiu -us -us
Vocatiu -us -US
Acusatiu -um -us
Genitiu -us -uum
Datiu -ui -ibus
Ablatiu -u -ibus

4 N

Cas Singular Plural
Nominatiu -u -ua
Vocatiu -u -ua
Acusatiu -u -ua
Genitiu -us -uum
Datiu -ui -ibus
Ablatiu -u -ibus

La cinquena declinació presenta mots femenins excepte dies, diei (dia) que en plural és sempre masculí.

Cas Singular Plural
Nominatiu -es -es
Vocatiu -es -es
Acusatiu -em -es
Genitiu -ei -erum
Datiu -ei -ebus
Ablatiu -e -ebus