Literatura romànica

Exemple de manuscrit medieval

La literatura romànica s'ubica dins el període històric que coneixem com a edat medieval o edat mitjana. L'edat mitjana no es pot definir només com un període històric dins d'un eix cronològic, ja que en realitat és un conjunt de canvis en l'àmbit social, econòmic, polític i cultural. Tots aquests canvis van influir notablement en la literatura del moment.

Cal aclarir que el concepte “romànic” és el nom que a durant l'Edat Mitjana es va donar a les llengües vulgars neollatines (Curtius, 1999: 56),[1] (García Gual, 2012).[2] Per tant, podem entendre per literatura romànica tota aquella produïda en les llengües derivades del llatí.

InicisModifica

Per literatura romànica entenem aquella literatura creada en llengües vulgars (derivades del llatí), entre els segles XII i XIII (García Gual, 2012).[2] Precisament en aquesta època es van produir els canvis necessaris per dinamitzar la producció literària: l'aparició d'universitats, l'augment de l'alfabetització i, en conseqüència, l'augment de manuscrits. Tots aquests canvis també van influir en la manera de consumir la literatura. Si anteriorment la lectura i l'escriptura eren gairebé exclusives del sector eclesiàstic, al segle XII va començar a sorgir lectors que no pertanyien a l'àmbit eclesiàstic.

D'altra banda, l'hegemonia del llatí va donar pas a una situació de diglòssia a causa de la influència d'altres cultures que desconeixien aquesta llengua. A la vegada, totes aquestes altres llengües que divergien del llatí, van deixar petja en el si de la pròpia llengua llatina. També a nivell lingüístic cal destacar la importància literària de la llengua francesa que va gaudir d'un paper destacat fins al segle XIV, moment en el qual comença a rivalitzar amb l'italià.

Totes aquests influències lingüístiques van generar molta varietat dialectal que es feia palesa ens els diversos manuscrits, que divergien els uns dels altres a nivell ortogràfic, gramàtic i semàntic.

La cavalleriaModifica

 
Ramon Llull

Dins de la literatura romànica cal destacar un concepte cabdal que també va fer evolucionar la producció literària: la cavalleria. La cavalleria sorgeix gràcies a tres factors: l'herència romana, els valors de la cultura germànica i la influència de l'Església. Els cavallers eren guerrers que van anar evolucionant fins a convertir-se en un exèrcit amb una sèrie de valors i ideologia pròpies, al servei de l'Església. Per tal que l'Església pogués inculcar uns certs valors ètics en aquest àmbit de caràcter bèl·lic, es va crear l'anomenada literatura de cavalleria (sobretot romanços i novel·les). En són exemples el Llibre de l'orde de cavalleria (1274-76) de Ramon Llull, o el Liber ad milites Templi de laude novae militiae (1130) de Bernat de Claravall.

L'estètica i la temàtica amorosaModifica

La literatura romànica està plena d'elements estètics que comparteixen la majoria d'autors. Alguns d'aquests elements són: el simbolisme, l'al·legorisme, el culte a les proporcions i el cromatisme. A través d'aquests elements els autors creaven poemes i cançons amb l'objectiu d'alçar la bellesa, ja fos divina o mundana. Els poemes dedicats a la bellesa mundana solien centrar-se en la bellesa física de la dona. Com a exemple d'aquesta bellesa física trobem el poema Ges de disnar no fora oi mais matis del trobador occità Bertran de Born. D'altra banda, com a exemple de bellesa divina trobem el poema La rosa atribuït a Alà de Lille.

D'altra banda, l'estètica que envolta la literatura romànica que no només la trobem en allò que escriu l'autor, sinó en allò que vol llegir el lector. En aquest sentit, Hans Robert Jauss (1921-1997) va fer una classificació per gèneres segons el seu objectiu estètic (Jauss, 1991:28).[3]

Gènere Objectiu estètic
Drama litúrgic Participació litúrgica
Drama sacre Necessitat d'espetacle
Llegenda Estupor, commoció
Cançó de gesta Admiració, compassió
Poesia simbòlica Desxiframent del sentit
Novel·la Gust per allò indesxifrable
Fabliau Entreteniment, diversió
Lírica cortesana Gust per la diversitat formal

Lligat a aquesta vessant estètica que adorava el físic femení, trobem una de les temàtiques per excel·lència de la literatura romànica: l'amor. Tot i que a la vida real, la dona seguia ocupant un paper secundari, en el món literari la dona solia ser el centre de moltes creacions. Sovint, la dona (casada) esdevenia objecte de desig per part de cavallers solters. Aquesta situació de desig irrefrenable, que passava per diversos estadis, sovint era descrita com una malaltia per part dels mateixos autors.

ReferènciesModifica

  1. Curtius, Ernst Robert «Edad Media, Edad Media Latina, Romania». Literatura Europea y Edad Media Latina. Vol 1: Lengua y estudios literarios, pàg. 56.
  2. 2,0 2,1 García Gual, Carlos «El renacer cultural del siglo XII y el romanticismo de la época victoriana. Los orígenes medievales de la novela europea». Conferencia Fundación Juan March, 03-05-2012.
  3. Jauss, Hans Robert «Alteridad y modernidad de la literatura medieval». Historia y crítica de la literatura española 1/1 Edad Media, primer suplemento, pàg. 28.

BibliografiaModifica

  • DIVERSOS AUTORS (2014): Introducció a la literatura europea. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. (p. 26-35). Barcelona: Crítica.
  • CURTIUS, E.R. (1999): “Edad Media, Edad Media Latina, Romania". En: Literatura Europea y Edad Media Latina. Vol 1: Lengua y estudios literarios (6a. reimp). p.41-61. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
  • GARCÍA GUAL, CARLOS (2012): El renacer cultural del siglo XII y el romanticismo de la época victoriana. Los orígenes medievales de la novela europea. Conferencia Fundación Juan March, 3/05/2012.
  • JAUSS, H. R. (1991): “Alteridad y modernidad de la literatura medieval”. A: Deyermond, A.: Historia y crítica de la literatura española 1/1 Edad Media, primer suplemento. (p. 26-35). Barcelona: Crítica.
  • CURTIUS, E.R. (1999): “Edad Media, Edad Media Latina, Romania". En: Literatura Europea y Edad Media Latina. Vol 1: Lengua y estudios literarios (6a. reimp). p.41-61. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
  • GARCÍA GUAL, CARLOS (2012): El renacer cultural del siglo XII y el romanticismo de la época victoriana. Los orígenes medievales de la novela europea. Conferencia Fundación Juan March, 3/05/2012