Obre el menú principal

Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

La Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya és la llei marc del funcionament de les administracions públiques de Catalunya. Derogà parcialment la Llei 13/1989 del Parlament de Catalunya antecedent immediat d’aquesta llei. Va ser aprovada el 3 d'agost del 2010 pel Parlament de Catalunya i fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 5 d'agost de 2010 amb correccions publicades el 20 de setembre del mateix any. Llevat excepcions estipulades en les disposicions finals entrarà en vigor el 3 de novembre de 2010. La llei atribueix al Govern de Catalunya la capacitat de desenvolupar la llei mitjançant reglaments.

Infotaula de lleiLlei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Tipus llei de Catalunya
Abast territorial Catalunya
Data de promulgació 3 agost 2010
Modifica les dades a Wikidata

En el preàmbul de la llei diu que l’article 159.1 de l’Estatut d’autonomia atorga a la Generalitat, en matèria de règim jurídic i procediment administratiu, la competència per a regular les normes de procediment administratiu que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de l’organització de la Generalitat i que també segons l’article 160.1 de l’Estatut d’autonomia, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, que, respectant el principi d’autonomia local, inclou el règim de les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals, i també les tècniques d’organització i de relació per a la cooperació i la col·laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Administració de la Generalitat, incloent-hi les diverses formes associatives, mancomunades, convencionals i consorciades.

La Llei s’estructura en nou títols, quinze disposicions addicionals, una disposició transitòria, dues disposicions derogatòries i sis disposicions finals.

Text completModifica