Llengua VOS

idioma on les oracions s'acostumen a ordenar començant pel verb, seguit per l'objecte i pel subjecte

Una llengua VOS és un idioma que tendeix a construir les oracions no marcades per l'èmfasi amb l'ordre canònic de verb - complement - subjecte, de manera que el verb encapçala la majoria de frases d'aquell idioma, com succeeix en alguns idiomes austronesis i en el malgaix. La majoria d'aquestes llengües, però, alternen entre tipus de subjecte i tipus d'oracions canòniques, fet que converteix la tipologia lingüística VOS en controvertida.