Llista d'especialitats 61 de la Nomenclatura de la UNESCO

article de llista de Wikimedia

Llista d'especialitats del camp 61 (Psicologia) de la Nomenclatura de la UNESCO:

Disciplina Codi Especialitat
6101 Patologia (vegeu 3211) 6101.01 Trastorns del comportament
6101.02 Comportament desviat
6101.03 Deficiència mental
6101.04 Psicopatologia (vegeu 3201.05,3211) i 6103
6101.99 Altres (especifiqueu)
6102 Psicologia del nen i de l'adolescent 6102.01 Psicologia evolutiva
6102.02 Problemes d'aprenentatge
6102.03 Deficiència Mental (vegeu 5802.05 i 6103.05)
6102.04 Psicologia escolar
6102.05 Patologia del Llenguatge (vegeu 2201.08 i 5701.10)
6102.99 Altres (especifiqueu)
6103 Assessorament i Orientació (vegeu 3201.05, 3211 i 6101.04) 6103.01 Terapia del Comportament
6103.02 Psicologia de l'orientació
6103.03 Assessorament i orientació educacional
6103.04 Teràpia de Grup
6103.05 Deficiència Mental (vegeu 5802.05 i 6102.03)
6103.06 Psicoanàlisis (vegeu 3211)
6103.07 Psicoteràpia (vegeu 3201.05 i 3211)
6103.08 Rehabilitació
6103.09 Orientació Professional
6103.99 Altres (especifiqueu)
6104 Psicopedagogia 6104.01 Processos cognitius
6104.02 Mètodes educatius
6104.03 Lleis de l'aprenentatge (vegeu 5801.014)
6104.04 Psicolingüística (vegeu 5705.07)
6104.99 Altres (especifiqueu)
6105 Avaluació i diagnostic en Psicologia 6105.01 Psicologia diferencial
6105.02 Disseny experimental
6105.03 Teoria de la mesura
6105.04 Estadística (vegeu 1209)
6105.05 Psicometria
6105.06 Anàlisis a escala
6105.07 Elaboració de tests
6105.08 Teoria de tests
6105.09 Validesa de tests
6105.99 Altres (especifiqueu)
6106 Psicologia experimental 6106.01 Activitat cerebral
6106.02 Psicologia comparada
6106.03 Emoció
6106.04 Anàlisi experimental de la conducta
6106.05 Nivells d'activitat
6106.06 Processos de la memòria
6106.07 Processos mentals
6106.08 Motivació
6106.09 Processos de percepció
6106.10 Psicologia Fisiològica
6106.11 Reacció, reflexes
6106.12 Processos sensorials
6106.99 Altres (especifiqueu)
6107 Psicologia general 6107.01 Metodologia
6107.02 Teoria i sistemes
6107.99 Altres (especifiqueu)
6108 Psicologia de la vellesa (vegeu 3201.07) 6108.01 Mort
6108.02 Maduresa
6108.03 Senectut
6108.99 Altres (especifiqueu)
6109 Psicologia industrial 6109.01 Prevenció d'accidents
6109.02 Motivació i actituds
6109.03 Planificació i avaluació de llocs de treball
6109.04 Relacions treballadors-directius
6109.05 Comportament de l'organització
6109.06 Selecció de personal
6109.07 Avaluació del rendiment
6109.99 Altres (especifiqueu)
6110 Parapsicologia 6110.01 Percepció extrasensorial
6110.02 Hipnosi
6110.99 Altres (especifiqueu)
6111 Personalitat 6111.01 Creativitat
6111.02 Cultura i personalitat
6111.03 Desenvolupament de la personalitat
6111.04 Mesura de la personalitat
6111.05 Estructura i dinàmica de la personalitat
6111.06 Teoria de la personalitat
6111.99 Altres (especifiqueu)
6112 Estudi psicològic de temes socials 6112.01 Discriminació
6112.02 Fenòmens de grups minoritaris
6112.03 Política governamental (vegeu 5902)
6112.99 Altres (especifiqueu)
6113 Psicofarmacologia (vegeu 3209.09) 6113.01 Alcoholisme (vegeu 3309.01)
6113.02 Reaccions del comportament
6113.03 Abús de drogues
6113.04 Efecte de les drogues (vegeu 3208.02 i 08)
6113.05 tractament de la drogoaddicció
6113.99 Altres (especifiqueu)
6114 Psicologia Social (vegeu 6302.02) 6114.01 Publicitat (vegeu 5311.01)
6114.02 Actituds
6114.03 Comportament col·lectiu
6114.04 Psicologia comunitària
6114.05 resolució de conflictes (vegeu 6304.02)
6114.06 Comportament del consumidor (vegeu 5308.02)
6114.07 Cultura i personalitat
6114.08 Processos i teoria de la decisió
6114.09 Psicologia forense (vegeu 3203)
6114.10 Interacció de grups
6114.11 Processos de grups
6114.12 Lideratge
6114.13 Màrqueting
6114.14 Comportament polític
6114.15 Opinió pública (vegeu 5910)
6114.16 Teoria de rols
6114.17 Percepcions i moviments socials
6114.18 Comunicació simbòlica
6114.99 Altres (especifiqueu)

Vegeu tambéModifica