Llista d'especialitats 63 de la Nomenclatura de la UNESCO

article de llista de Wikimedia

Llista d'especialitats del camp 63 (Sociologia) de la Nomenclatura de la UNESCO:

Disciplina Codi Especialitat
6301 Sociologia cultural 6301.01 Evolució cultural
6301.02 Relacions culturals
6301.03 Folklore
6301.04 Relacions interracials
6301.05 Llenguatge i cultura
6301.06 Personatges nacionals i civilització
6301.07 Sociologia de l'art
6301.08 Sociologia del dret (vegeu 6306.06)
6301.09 Sociologia de la literatura
6301.10 Sociologia de la religió (vegeu 5101.10 i 6301.10)
6301.99 Altres (especifiqueu)
6302 Sociologia experimental 6302.01 Recollida de dades
6302.02 Psicologia social (vegeu 6114)
6302.03 Disseny d'enquesta social
6302.04 Mètodes d'investigació social
6302.99 Altres (especifiqueu)
6303 Sociologia general 6303.01 Sociologia comparada
6303 .02 Sociologia històrica (vegeu 5506.23)
6303.03 Metodologia
6303.04 Sociografia
6303.05 Teoria
6303.99 Altres (especifiqueu)
6304 Desorganització internacional 6304.01 Conflictes
6304.02 Resolució de conflictes (vegeu 6114.05)
6304.03 Guerra i pau (vegeu 5103.05 i 5506.25)
6304.99 Altres (especifiqueu)
6305 Sociologia matemàtica 6305.01 Mesura i construcció d'índexs
6305.02 Construcció de models
6305.03 Anàlisi estadística (vegeu 1209)
6305.99 Altres (especifiqueu)
6306 Sociologia ocupacional 6306.01 Burocràcia
6306.02 Sociologia educacional
6306.03 Sociologia industrial
6306.04 Sociologia mèdica
6306.05 Sociologia de l'educació (vegeu 6301.02)
6306.06 Sociologia del dret (vegeu 6301.08)
6306.07 Sociologia dels mitjans de comunicació
6306.08 Sociologia de la ciència (vegeu 7102.05)
6306.99 Altres (especifiqueu)
6307 Canvi social i desenvolupament 6307.01 Evolució de les societats
6307.02 Països subdesenvolupats
6307.03 Política social
6307.04 Seguretat social
6307.05 Serveis socials
6307.06 Desenvolupament socioeconòmic
6307.07 Tecnologia i canvi social (vegeu 5306)
6307.99 Altres (especifiqueu)
6308 Comunicacions socials 6308.01 Signes
6308.02 Sociolingüística
6308.03 Símbols
6308.99 Altres (especifiqueu)
6309 Grups socials 6309.01 Castes
6309.02 Elits
6309.03 Família, parentiu
6309.04 Matrimoni (vegeu 5201.04)
6309.05 Classes socials
6309.06 Mobilitat social
6309.07 Estratificació social
6309.08 Tribus
6309.09 Rol de la dona
6309.99 Altres (especifiqueu)
6310 Problemes socials - desorganització social 6310.01 Crim
6310.02 Delinqüència
6310.03 Malaltia
6310.04 Fam
6310.05 Minusvalidesa
6310.06 Relacions interracials (vegeu 2402.13 i 5906.06)
6310.07 Inadaptats
6310.08 Pobresa
6310.09 Qualitat de vida
6310.10 Conflicte social i adaptació
6310.11 Benestar social
6310.12 Estàndard de vida
6310.13 Terrorisme
6310.14 Atur
6310.99 Altres (especifiqueu)
6311 Sociologia dels assentaments humans 6311.01 Estudis comunitaris
6311.02 Sociologia ecològica
6311.03 Sociologia local
6311.04 Sociologia rural (vegeu 3329.09)
6311.05 Barris de tuguris
6311.06 Sociologia urbana (vegeu 3329.09)
6311.99 Altres (especifiqueu)
6399 Altres (especifiqueu)  

Vegeu tambéModifica