Un imam xiïta (en àrab إمام, imām, "guia", "aquell que està davant") és el guia espiritual i temporal de la comunitat islàmica xiïta, on gaudeix d'una importància jeràrquica que no té l'imam en l'islam sunnita, on només representa la persona que dirigeix la pregària comunitària.

Segons el xiisme la humanitat necessita un guia espiritual per a transmetre l'exegesi de l'Alcorà i actualitzar el missatge profètic segons les condicions de l'època. Es considera que l'imam té el coneixement (ilm) directament per il·luminació divina, té el saber esotèric (batin), deté la veritat absoluta i és infal·lible.

En el xiïsme imamita els imams porten sovint el títol de mul·là o d'aiatol·là.

Imamat xiïta

modifica

El fonament del xiisme reposa en la creença que Alí ibn Abi-Tàlib, gendre i cosí de Muhàmmad, havia estat escollit pel Profeta per tal de succeir-lo.

Llista dels imams xiïtes imamites

modifica

La llista abasta des de la mort del profeta Muhàmmad (632) fins a l'ocultació del darrer i dotzè imam (940).

Llista dels imams xiïtes ismaïlites

modifica

Successió dels imams xiïtes

modifica
  • Els nombres són els de l'ordre de successió, en xifres romanes pels xiïtes imamites i en xifres àrabs pels xiïtes ismaïlites mustalites.
  • Les dates són les del del regnat
Ancestres : quraixites
└I/1┬Alí ibn Abi-Tàlib marit de Fàtima az-Zahrà filla de Muhàmmad (652-661)
│Alides
├─┬Muhammad ibn al-Hanafiyya (Ocultació)
│ └──Kaysanites
├II┬Al-Hàssan ibn Alí (661-669)
│ │Hassànides
│ ├─┬Al-Hasan
│ │ └─┬`Abd Allah
│ │ ├─┬Jafa
│ │ │ └──Xerif de Souss
│ │ ├──Muhammad al-Nafs al-Zakiya “al-Mahdî”
│ │ ├─┬Musa al-Jawn
│ │ │ └──Xerifs de la Meca
│ │ ├─┬Ibrâhîm “al-Hâdî”
│ │ │ └─┬Isma`il ad-Dibag
│ │ │ └─┬Ibrâhîm Tabataba
│ │ │ └─┬Tarjumân al-Qâsim ar-Rassi (860-893)
│ │ │ │Zaidites del Iemen (Raixidites)
│ │ │ └─┬Al-Husayn (893-911)
│ │ │ └──Yahya al-Hadî al-Haqq (911-914)
│ │ ├─┬[[Idriss Ier|Idriss IPlantilla:Er]] (? -791)
│ │ │ └──Idrissides
│ │ └─┬Sulayman
│ │ └──Emirs de Tlemcen
│ └─┬Zayd ibn al-Hasan
│ └─┬Al-Hasan
│ └─┬Muhammad
│ └─┬Zayd
│ └─┬Al-Hasan ibn Zayd (864-884)
│ └──Zaydites du Tabaristan
└III/2┬Husayn (669-680)
└IV/3┬Ali Zayn al-Abidin (680-712)
├─┬Zayd ben Ali (712-740)
│ │Zaidisme
│ └──Yahya ben Zayd
└V/4┬Muhammad al-Baqir (712-743)
└VI/5┬Jafar as-Sàdiq (743-765)
├VII┬Musa al-Kazim (765-799)
│ └VIII┬Ali ar-Rida (799-818)
│ └IX┬Muhammad al-Jawad (818-839)
│ └X┬`Alî al-Hâdî (839-868)
│ └XI┬Hasan al-Askari (868-874)
│ ├XII─Muhammad al-Mahdi (oc. en 874) (Ocultació, fin dels imamites)
│ └─┬Ibn Nusayr
│ └──Nusayrites / AlauitesIsmaïlites
└6┬Ismaïl ibn Jàfar (-760)
└7┬Muhammad al-Maktûm (ocult) (-813)
└8┬`Abd Allah al-Wafî (caché) (813-828)
└9┬Muhammad at-Taqî (ocult) (828-840)
└10┬`Abd Allah ar-Radî (ocult) (840-881)
│Qarmates
└11┬Ubayd Allah al-Mahdi (881-934)
│Fatimites
├12─Al-Qaim bi-Amr Allah (934-946)
└13┬Al-Mansur (946-952)
└14┬Al-Muizz li-Dîn Allah (952-975)
└15┬Al-Azîz Billâh (975-996)
└16┬Al-Hakim bi-Amr Allah (996-1021) (Ocultació) Drusos
└17┬Ali az-Zahir (1021-1036)
└18┬Al-Mustansir Billah (1036-1094)
├19┬Nizâr (1094- ?)
│ └──Nizarites
├19┬Al-Mustali (1094-1101)
│ │Mustalites
│ └20┬Mansûr al-Âmir bi-Ahkâm Allâh (1101-1130)
│ └─┬Al-Tayib
│ └──Tayibides
└─┬Mahoma
└21┬‘Abd al-Majîd Al-Hâfiz (1130-1149)
├22┬Az-Zafir (1149-1154)
│ └23─Al-Faiz (1154-1160)
└─┬Yusûf
└24─Al-Adid (1160-1171) (Fi dels fatimites)