Llista d'integrals d'inverses de funcions trigonomètriques

article de llista de Wikimedia

Tot seguit es presenta una llista de primitives d'inverses de funcions trigonomètriques. Per consultar una llista completa de primitives de tota mena de funcions adreceu-vos a taula d'integrals

La constant c se suposa diferent de zero.

Nota: Hi ha tres notacions habituals per a referir-se a les inverses de les funcions trigonomètriques. La inversa de la funció sSinus, per exemple, es pot escriure com sin−1, asin, o, tal com es fa en aquest article, arcsin.

ArcsinusModifica

 
 
 
 
 

ArccosinusModifica

 
 
 
 

ArctangentModifica

 
 
 
 
 

ArccosecantModifica

 
 
 

ArcsecantModifica

 
 
 
 

ArccotangentModifica