Llista d'integrals de funcions racionals

article de llista de Wikimedia

Qualsevol fracció racional es pot integrar (trobar la seva primitiva) emprant les identitats que es presenten en aquesta pàgina i les tècniques que es descriuen a "integració de fraccions racionals" a base de descompondre la fracció racional en la suma de funcions de la forma:

.

A totes les funcions resultat de la integració cal afegir-hi una constant d'integració arbitrària que no s'ha posat a la taula.

per