Primitives de funcions trigonomètriques

article de llista de Wikimedia

Tot seguit es presenta una llista de les primitives (o integrals) de funcions trigonomètriques. Per a consultar les integrals que impliquen funcions exponencials i trigonomètriques, veure Llista d'integrals de funcions exponencials. Per a consultar una llista completa de primitives de tota mena de funcions adreceu-vos a taula d'integrals

En totes les fórmules, la constant a se suposa diferent de zero i C indica la constant d'integració.

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només el sinusModifica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només el cosinusModifica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només la tangentModifica

 
 
 


 
 
 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només la secantModifica

 
 
 [1]
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només la cosecantModifica

 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que contenen només la cotangentModifica

 
 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós sinus i cosinusModifica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
també:  
 
 
 
 
 
 
 
 
també:  
també:  
 
 
 
 
també:  
també:  

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós sinus i tangentModifica

 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós cosinus i tangentModifica

 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós sinus i cotangentModifica

 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós cosinus i cotangentModifica

 

Integrals de funcions trigonomètriques amb limits simètricsModifica

 
 
 

Integral en un cercle completModifica

 

ReferènciesModifica

  1. Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008