Llista de peixos del Solsonès

article de llista de Wikimedia

Aquesta llista de peixos del Solsonès s'ha elaborat emprant com a font el llibre Guixé Coromines, David. El medi natural del Solsonès. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2008. ISBN 9788474533138. , pàgines 224 a 237.

Els paràmetres de la taula contenen els ítems següents:

  • Nom: S'hi ha fet constar el nom comú de les espècies ordenats alfabèticament.
  • Estatus de conservació: Els ítems possibles són: En perill crític | En perill | Vulnerable | Quasi amenaçada | Preocupació menor | Dades insuficients | No avaluada | No amenaçada |.
  • Estat poblacional: Els ítems possibles són: Molt abundant | Abundant | Comuna | Escassa | Rara | Molt rara |.
  • Tendència poblacional: Els ítems possibles són: En augment constant | En augment puntual | Estable | En regressió | En forta regressió |.
Nom Estatus de conservació Estat poblacional Tendència Detectada a
Alburn
No amenaçada
Localitzada/Escassa
En augment constant
Pantà de Sant Ponç
Bavosa de riu
En perill
Rara
En augment puntual
Tram baix de la Ribera Salada
Bagra comuna
Quasi amenaçada
Localitzada
En augment puntual
Trams baixos del Cardener, Ribera Salada, Aigua d'Ora i riu Negre
Cua del pantà de Sant Ponç
Riera de Vallmanya
Barb comú
Preocupació menor
Comuna
En augment puntual
Trams baixos de la Ribera Salada
Cardener (de Sant Ponç en avall)
Barb cua-roig
No amenaçada
Rara
En augment puntual
Ribera Salada menys al Riu Fred
Cardener
Aigua d'Ora
Aigua de Valls
Barb roig
En perill
Rara
Estable
Tram baix de la Ribera Salada
Carpa
No amenaçada
Comuna/Localitzada
En augment puntual
Cardener (de Sant Ponç en avall)
Carpí vermell
Quasi amenaçada
Abundant
Estable
Pantà de Sant Ponç
Cardener
Pantà de la Llosa del Cavall
Gardí
No amenaçada
Rara
En regressió
Pantà de Sant Ponç
Gobi
En perill
Mot rara
En regressió
Tram baix de la Ribera Salada
Llop de riu
En perill
Molt rara
En regressió
Tram baix de la Ribera Salada
Luci
No amenaçada
Localitzada/Rara
Estable
Pantà de Sant Ponç
Luciperca
No amenaçada
Localitzada/Escassa
Estable
Pantà de Sant Ponç
Madrilla
Preocupació menor
Abundant
Estable
Part mitjana de la Ribera Salada
Part mitjana de l'Aigua d'Ora
Cardener
Peix gat
No amenaçada
Molt rara/Localitzada
Estable
Pantans de Sant Ponç i Llosa del Cavall
Peix sol
No amenaçada
Escassa
Estable
Pantà de Sant Ponç
Perca americana
No amenaçada
Localitzada/Escassa
Estable
Pantà de Sant Ponç
Bassa de l'Alsina (Brics)
Bassa gran de Marmí (Castellar de la Ribera)
Tenca
No amenaçada
Rara
Estable
Pantà de Sant Ponç
Algunes basses de Brics
Truita arc de Sant Martí
No amenaçada
Localitzada/Rara
En forta regressió
Cardener (entre els dos pantans)
Aigua d'Ora (entre la Valldora i Navès)
Truita comuna
Quasi amenaçada
Comuna
En regressió
Ribera Salada
Cardener
Aigua d'Ora
Aigua de Valls