Llista dels governants de les Illes Orientals d'al-Àndalus

article de llista de Wiklimedia

Valís de Mallorca baix l'emirat i el Califat de Córdova (902-1012)

modifica

Valís de Mallorca baix l'emirat de Dénia (1009-87)

modifica

Emirs independents de Mallorca (1087-1115)

modifica

Valís i emirs almoràvits de Mallorca (1116-1203)

modifica

Valís almohades de Mallorca (1203-1229)

modifica

Governants almohades de Menorca semiindependents (1231-1287)

modifica